Skip links
Net Zero 2050 Carbon Neutral and Net Zero Concept natural environment A climate neutral long term strategy greenhouse gas emissions targets A cloud of mist in the green Net Zero figure.

Granicznypodatek węglowy CO2 i emisji dwutlenku węgla (CBAM)

Granicznypodatek węglowy CO2 i emisji dwutlenku węgla (CBAM)

Czy słyszeliście już o nowym rozporządzeniu w sprawie korekty granic CO2?

UE postawiła sobie za cel redukcję emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r. w porównaniu z 1990 r. i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.
CBAM tworzy system dostosowania granic do emisji CO2 w formie drugiego systemu handlu uprawnieniami do emisji wyłącznie dla importu.
Wiele osób zadaje sobie obecnie pytania: czym dokładnie jest mechanizm dostosowania granic węglowych (CBAM), czy regulacja dotyczy również nas, co my jako firma musimy wziąć pod uwagę i wiele innych. Chcielibyśmy odpowiedzieć na kilka pytań i przedstawić przegląd.

Sektory ogólnie objęte zakresem CBAM

Przydział na podstawie numeru taryfy celnej zgodnie z Nomenklaturą scaloną.  Są również rejestrowane także produkty wtórne (produkty pośrednie lub końcowe), zwłaszcza żelazo i stal, takie jak

Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu stosowania do końca okresu przejściowego (31 grudnia 2025 r.).

Gdzie stosuje się CBAM?

CBAM dotyczy importu towarów pochodzących z państwa trzeciego.

Import oznacza wprowadzenie do swobodnego obrotu zgodnie z art. 201 UKC.

Następujące kraje są wyłączone z regulacji CBMA:

Odrawa celna i import towarów

Od 1 stycznia 2026 r. organy celne będą mogły zezwolić na import towarów wyłącznie tzw. „uprawnionym zgłaszającym”, które wchodzą w zakres stosowania.

 Osoby fizyczne lub prawne posiadające miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy, siedzibę firmy lub zakład mogą złożyć odpowiedni wniosek o zatwierdzenie statusu „zatwierdzonego wnioskodawcy” już do 31 grudnia 2024 roku.

 Wnioski składane są za pośrednictwem nowo wprowadzonego rejestru CBAM i powinny zająć maksymalnie 15 dni roboczych.

Złożenie deklaracji CBAM

 Zatwierdzony wnioskodawca ma czas do 31 maja.  Co roku złożyć deklarację CBAM za poprzedni rok kalendarzowy za pośrednictwem rejestru CBAM.  Obowiązek ten będzie obowiązywać po raz pierwszy w 2027 r.

Faza przejściowa

 Obowiązek składania zaświadczeń CBAM rozpoczyna się dopiero 1 stycznia 2025 r., jednak pierwsze obowiązki wynikające z rozporządzenia muszą zostać wypełnione w fazie przejściowej trwającej od 1 października 2023 r. do 31 grudnia 2025 r.  Już w tym momencie zgłaszający celny lub jego pośredni przedstawiciel zobowiązany jest do złożenia Komisji raportu CBAM nie później niż miesiąc po zakończeniu kwartału.

Masz jakieś pytania?

Zachęcamy do kontaktu z nami, chętnie doradzimy w zakresie CBAM.

ocis contact, Hamburg