Skip links

Noch offene Fragen?

+49 40 822 177 410

Osoba odpowiedzialna za treść zgodnie z RODO

OCIS Customs Service GmbH
Afrikastraße 6
20457 Hamburg, Germany
Prezes: Agnieszka Özbek

Osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Özbek
Sąd właściwy: Hamburg (Niemcy)
HRB 154810
Ust.-IdNr. (NIP): DE321078367

Ciasteczka

Używamy tzw. „ciasteczek”. Są to małe pliki tekstowe, które są przekazywane z serwera strony internetowej na Twój twardy dysk. W ten sposób automatycznie otrzymujemy niektóre dane, np. adres IP, używana przeglądarka, system operacyjny Twojego komputera i Twoje połączenie z Internetem. Ciasteczka nie mogą być używane do uruchamiania programów lub przenoszenia wirusów na komputer. Na podstawie informacji zawartych w ciasteczkach możemy ułatwić Ci nawigację na naszej stronie i umożliwić jej prawidłowe wyświetlenie. Nigdy nie będziemy przekazywać pozyskanych przez nas danych osobom trzecim ani tworzyć powiązań z danymi osobowymi bez Twojej zgody.

Szyfrowanie SSL

Aby chronić Twoje dane podczas ich przekazywania, stosujemy najnowocześniejsze procedury szyfrowania (np. SSL) poprzez protokół HTTPS.

Formularz kontaktowy

W ramach realizacji zlecenia przekazujemy Twoje dane osobowe naszym podwykonawcom tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji Twojego zlecenia. Twoje dane dotyczące płatności przekazujemy upoważnionym przez nas jednostkom kredytowym w celu realizacji płatności.

Przekazywanie danych osobowych

Ta strona internetowa używa Google Analytics, usługę analizy internetowej Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tzw. „ciasteczek” – plików tekstowych, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę użytkowania przez Ciebie strony internetowej. Stworzone przez ciasteczka informacje o użytkowaniu przez Ciebie tej strony zwykle są przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. W razie aktywacji anonimizacji adresu IP na tej stronie Twój adres IP jest uprzednio skracane przez Google w obrębie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach pełen adres IP jest przekazywany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Google będzie używać tych informacji na zlecenie operatora tej strony internetowej, aby analizować użytkowanie przez Ciebie tej strony internetowej, tworzyć raporty aktywności na stronie internetowej i aby świadczyć dalsze usługi związane z użytkowaniem strony lub Internetu względem operatora strony. Adres IP przekazywany z Twojej przeglądarki w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi z Google, możesz również zapobiec zapisywania ciasteczek poprzez wybór odpowiednich ustawień przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na to, że ewentualnie nie będziesz w stanie w pełni używać wszystkich funkcji tej strony internetowej. Poza tym możesz zapobiec zbieraniu danych stworzonych przez ciasteczka i dotyczących użytkowania przez Ciebie strony internetowej (łącznie z Twoim adresem IP) i przekazywaniu ich Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym adresem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Możesz zapobiec zbieraniu danych przez Google Analytics poprzez kliknięcie w następujący link. Zostanie utworzony plik cookie opt-out, który uniemożliwi zbieranie Twoich danych podczas odwiedzania tej strony internetowej: Dezaktywacja Google Analytics.

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych znajdziesz pod następującym adresem: http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub https://www.google.de/intl/de/policies/. Informujemy, że na tej stronie internetowej Google Analytics uzupełniono o kod „anonymizehelp”, aby zapewnić anonimowe gromadzenie adresów IP (tzw. IP masking).

Przekazywanie danych osobowych

Ta strona internetowa używa Google (Universal) Analytics – usługę analizy internetowej Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”). Google (Universal) Analytics stosuje tzw. „ciasteczka” – są to pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę użytkowania przez Ciebie tej strony internetowej. Zebrane przez ciasteczka informacje o użytkowaniu przez Ciebie tej strony internetowej (łącznie ze skróconym adresem IP) są zwykle przekazywane na serwer Google i tam zapisywane, może też jednak dojść do przekazania ich na serwer Google LLC. w Stanach Zjednoczonych.

Ta strona internetowa używa Google (Universal) Analytics wyłącznie z rozszerzeniem „_anonymizelp()”, które zapewnia anonimizację adresu IP poprzez jego skrócenia i wyklucza odniesienie do konkretnej osoby. Dzięki temu rozszerzeniu Twój adres IP zostanie uprzednio skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostaje przekazany na serwer Google LLC. w Stanach Zjednoczonych i tamże skrócony. W tych wyjątkowych przypadkach dane są przetwarzane zgodnie z Artykułem 6. ust. 6 lit. f RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w analizie statystycznej postępowania użytkowników w celach optymalizacyjnych i marketingowych.

Na nasze zlecenie Google będzie używać tych informacji w celu analizy użytkowania strony internetowej, sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej i świadczenia nam dalszych usług związanych z użytkowaniem strony i Internetu. Adres IP przekazywany z Twojej przeglądarki w ramach Google (Universal) Analytics nie będzie łączony z innymi danymi pochodzącymi z Google.

Możesz zapobiec zapisywania ciasteczek poprzez wybór odpowiednich ustawień Twojej przeglądarki. Informujemy jedna, że wtedy nie wszystkie funkcje tej strony internetowej muszą być w pełni dostępne. Poza tym możesz zapobiec zbieraniu danych stworzonych przez ciasteczka i dotyczących użytkowania przez Ciebie strony internetowej (łącznie z Twoim adresem IP) i przekazywaniu ich Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym adresem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Zamiast wtyczki do przeglądarki lub w ramach przeglądarek na urządzeniach mobilnych kliknij na następujący link, aby ustanowić plik cookie opt-out, który zapobiega gromadzeniu danych przez Google Analytics na tej stronie internetowej (ten plik cookie opt-out działa tylko na tej przeglądarce i tylko na tej domenie. Po usunięciu ciasteczek z Twojej przeglądarki musisz ponownie kliknąć na ten link): Dezaktywacja Google Analytics.

Więcej informacji na temat Google (Universal) Analytics tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de W razie przekazywania danych osobowych Google LLC. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, Google LLC. jest certyfikowane zgodnie z amerykańsko-europejską konwencją o ochronie danych osobowych „Privacy Shield”, która gwarantuje przestrzeganie poziomu ochrony danych obowiązującego w Unii Europejskiej. Aktualny certyfikat jest do wglądy na następującej stronie internetowej: https://www.privacyshield.gov/list Jeśli to prawnie wymagane, uzyskaliśmy Twoją zgodę na powyższe przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Możesz w każdej chwili wycofać tę zgodę ze skutkiem na przyszłość. Aby wycofać zgodę, postępuj zgodnie z podanymi powyżej możliwościami egzekwowania sprzeciwu.