Skip links

Noch offene Fragen?

+49 40 822 177 410

Impressum OCIS Customs Service GmbH

OCIS Customs Service GmbH
Afrikastraße 6
20457 Hamburg, Germany
Prezes: Agnieszka Özbek

Osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Özbek
Sąd właściwy: Hamburg (Niemcy)
HRB 154810
Ust.-IdNr. (NIP): DE321078367

Odpowiedzialność za treści

Treści na naszych stronach zostały stworzone z najwyższą starannością. Nie możemy jednak zagwarantować, że będą w pełni poprawne, kompletne i aktualne. Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za nasze własne treści zgodnie z ogólnymi przepisami prawa na mocy paragrafu 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG). Zgodnie z paragrafami 8 – 10 TMG jako usługodawca nie jesteśmy jednak zobowiązani do kontrolowania przekazywanych i zapisywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Nie dotyczy to zobowiązania dotyczącego usunięcia lub zablokowania użytkowania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Taka odpowiedzialność jest jednak możliwa dopiero od momentu zapoznania się z konkretnym przypadkiem złamania prawa. Po uzyskaniu informacji o takim naruszeniu prawa natychmiast usuniemy takie treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treści nie mamy wpływu. Dlatego też nie możemy przejąć odpowiedzialności za te treści pochodzące od osób trzecich. Za treści podlinkowanych stron odpowiedzialny jest zawsze odpowiedni dostawca lub operator stron internetowych. Podlinkowane strony internetowe zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawa w momencie podlinkowania. W momencie zamieszczenia linku nie stwierdzono żadnych naruszających prawo treści. Ciągła kontrola podlinkowanych stron nie jest jednak uzasadniona bez konkretnych podstaw wskazujących na naruszenie prawa. Po uzyskaniu informacji o takim naruszeniu prawa linki tego typu zostaną natychmiast usunięte.

Prawa autorskie

Treści i dzieła na tych stronach stworzone przez operatora strony podlegają niemieckim prawom autorskim. Treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i każdy rodzaj wykorzystywania poza granicami praw autorskich wymagają pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony są dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku. Operatorzy stron dokładają wszelkich starań, aby prawa autorskie innych podmiotów zawsze były przestrzegane i aby zawsze korzystać z własnych i bezpłatnie udostępnionych dzieł.

Ochrona danych

Jeżeli na naszych stronach gromadzone są dane osobowe (na przykład imię i nazwisko, adres lub e-mail), w miarę możliwości ma to miejsce na zasadzie dobrowolności. Jeżeli to możliwe, użytkowanie ofert i usług jest zawsze możliwe bez konieczności podawania danych osobowych. Informujemy, że przekazywanie danych w Internecie (na przykład podczas korespondencji mailowej) jest narażone na luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa. Niniejszym sprzeciwiamy się użytkowaniu danych opublikowanych w ramach obowiązku umieszczenia ich w stopce redakcyjnej przez osoby trzecie w celu wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy stron internetowych zastrzegają sobie możliwość podjęcia kroków prawnych w przypadku wysyłki niezamówionych materiałów reklamowych, np. wiadomości typu spam.